Assist2net

Norsk Forening for Maxillofacial Kirurgi

Norskforening for Maxillofacial kirurgi er en forening for legespesialister i Maxillofacial kirurgi(MF).

MF er en internasjonalt anerkjent spesialitet som behandler sykdommer, skader og medfødte defekter i ansikt, kjever og hode/hals. Spesialiteten arbeider med rekonstruksjon av ben- og bløtvevsdefekter i munn- og maxillofacial(kjeve/ansikt) området.

Det særegne med spesialiteten er at kirurgene også har odontologisk (tannlege) kompetanse i tillegg til generell medisinsk og kirurgisk utdanning som lege.

Se behandlinger for ytterligere informasjon om hvilkeprosedyrer spesialisterimaxillofacial kirurgi utførerpå detkraniomaxillofaciale kompleks


Copyright 2014 Norsk forening for Maxillofacial kirurgi - E-post: maxillofacialkirurgi@gmail.com Utviklet avAssist2net AS
 
 
Dine Logo