Assist2net

Norsk Forening For MaxillofacialKirurgi

Norskforening for Maxillofacial kirurgi er en forening for legespesialister i Maxillofacial kirurgi(MF). 


MF er en internasjonalt anerkjent spesialitet som behandler sykdommer, skader og medfødte defekter i ansikt, kjever og hode/hals. Spesialiteten arbeider med rekonstruksjon av ben- og bløtvevsdefekter i munn- og maxillofacial(kjeve/ansikt) området. 


Det særegne med spesialiteten er at kirurgene også har odontologisk (tannlege) kompetanse i tillegg til generell medisinsk- og kirurgisk utdanning som leger. 

Se behandlinger for ytterligere informasjon om
hvilkeprosedyrer 
spesialister i maxillofacialkirurgi utfører på det kraniomaxillofaciale kompleks.

Copyright 2014 Norsk forening for Maxillofacial kirurgi - E-post: maxillofacialkirurgi@gmail.com Webdesign og webutvikling av A2N Digitalbyrå/ Reklamebyrå
 
 
Dine Logo