Assist2net
 
 
Du er her:Forside-Tilstander og Behandlinger-Retinerte tenner

Retinerte tenner

1. Navn på behandlingen
KIRURGISK FJERNING AV TENNER OG TANNRØTTER

2. Kort beskrivelse av behandlingen
Retinerte tenner betyr at en eller flere tenner blir sittende helt eller delvis i kjevebeinet under tannkjøttet, og at de
ikke bryter frem normalt opp i munnhulen for deltakelse i tyggearbeid sammen resten av tennene. Det kan være
flere årsaker til at en tann er retinert. Den vanligste er plassmangel.

Nasjonale retningslinjer for fjerning av visdomstenner


Retningslinjene for norske tannleger sier at profylaktisk (forebyggende) fjerning av asymptomatiske visdomstenner kan
anbefales der det er økt sannsynlighet for sykdom dersom de ikke fjernes, samt liten risiko for komplikasjoner ved fjerning.
Symptomfrie visdomstenner som er retinert anbefales ikke fjernet.
Pasientens preferanser må vektlegges i den endelige beslutningsprosessen.

For symptomfrie visdomstenner (uten tidligere eller nåværende, subjektive, kliniske eller røntgenologiske tegn til patologi),
som er retinert eller ikke fullt frembrudt, anbefales at:

• Retinerte tenner (uten kommunikasjon til munnhulen) skal ikke fjernes.

• Delvis frembrudte tenner (med kommunikasjon til munnhulen) fjernes, fortrinnsvis når pasienten er mellom 18 og 25 ‐30
år.

3. Hvorfor gjennomføres behandlingen?
Stort sett dreier det seg om visdoms‐ eller andre tenner som en allmenntannlege ikke har klart, eller ikke ønsker, å fjerne
på tannlegekontoret. Behandlingen gjennomføres ved at aktuelle tann fjernes gjennom lite kirurgisk inngrep med tilgang
fra munnen.
I de tilfeller det er snakk om behandling av retinerte tenner hos barn og unge under 18 år, så utføres denne behandlingen
bare unntaksvis ved kjevekirurgisk avdeling, OUS. Det dreier seg da oftest om pasienter med medfødte misdannelser,
syndromer eller tumores.

4. Hvordan kan jeg forberede meg?
Man trenger ikke å møte fastende. Dersom det er avtalt på forhånd kan man møte 1 time før inngrepet for
premedikasjon med beroligende medikament.
Det kan være greit å informere sin arbeidsgiver om mulig fravær fra jobb de to påfølgende dagene etter
operasjonen.

5. Hvordan foregår behandlingen?
Operasjonen gjøres som regel i lokalbedøvelse. Man er våken og klar, men skal ikke kjenne smerte. Det hender at man
benytter narkose hos pasienter med særskilte behov. Selve inngrepet utføres på vår lille polikliniske operasjonsstue. Man
blir ikke innlagt på avdelingens sengepost, og kan reise hjem rett etter inngrepet.

6. Gjør det vondt?
Når lokalbedøvelsen virker skal det ikke gjøre vondt. I situasjoner hvor den retinerte tannen ligger spesielt nært
nervestrukturer, eller er betent, kan det være en forbigående utfordring å bedøve pasienten.
Det gjennomføres dog ikke tannfjerning så lenge pasienten ha kjenner smerter på tross av lokalbedøvelse.

7. Hvor lenge varer behandlingen?
Det er sjelden slike operasjoner tar mer enn 60 minutter.

8. Hva skjer etterpå?
Man skal til kontroll etter ca 1 uke. I de tilfeller, hvor alt har sett ukomplisert ut under selve inngrepet, kan denne
kontrollen utføres hos tannlegen som har henvist pasienten til sykehuset. Unntaksvis gjøres kontrollen ved avdelingens
poliklinikk.

9. Bivirkninger og komplikasjoner
Blødning og infeksjon er vanlige bivirkninger ved alle former for kirurgi. Dette kan også oppstå etter fjerning av retinerte
tenner, men er meget sjelden.

10. Forholdsregler
Avdelingen har skriftlig informasjonsmateriell som gjennomgås sammen med pasienten etter operasjonen. Skrivet dekker
tema som spising, renhold, aktivitet, forventet forløp og bruk av smertestillende.

11. Oppfølging
Ut over evt. første kontroll fortsetter pasienten hos henvisende tannlege eller tannlegespesialist.
Copyright 2014 Norsk forening for Maxillofacial kirurgi - E-post: maxillofacialkirurgi@gmail.com Webdesign og webutvikling av A2N Digitalbyrå/ Reklamebyrå
 
 
Dine Logo